Khảo sát nhân sự phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2020 10:06:14

Biểu mẫu thực hiện khảo sát, vui lòng truy cập theo liên kết dưới đây: 

1. Sở, ban, ngành, đoàn thể: https://forms.gle/1BJ4ebdByNVYz1w16

2. Quận/huyện: https://forms.gle/JQaf1mrdU67smhie6

3. Phường/xã/thị trấn https://forms.gle/eBd8aoS7vL7znJFa7

Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Nguyễn Hiệp Trí, chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, điện thoại 0908.660.219.

Bản in