Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2022 10:57:29

Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/04/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1116/KH-UBND v/v tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Kế hoạch số 1116/KH-UBND ngày 14/04/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: