Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2023

21/06/2023 12:05:49

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2023

Ngày 26/05/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11475/KH-SLĐTBXH về Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2023.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Kế hoạch số 11475/KH-SLĐTBXH ngày 26/05/2023 

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất