4442/SLĐTBXH-LĐ
14/02/2020
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Giám đốc Lê Minh Tấn
Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019.
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH 07/06/2017 Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH v/v xin ý kiến góp ý Đề án bổ sung nhiệm vụ "Trợ giúp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Công tác Xã hội Ánh Dương (lần 2). Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
DU THAO BC KTXH 5 NAM 2011-2015 NHIEM VU 2016-2020 03/07/2015 BC Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách 5 năm (2011-2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016 – 2020). Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Dinh kem Cong van 22270 SLDTBXH XH 23/10/2015 Các văn bản đính kèm Công văn số 22270/SLĐTBXH-XH ngày 23/10/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Dinh kem Cong van 22486 SLDTBXH BTXH 26/10/2015 Đính kèm Công văn số 22486/SLĐTBXH-XH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 651/QĐ-TTg. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Dinh kem Giấy mời số 32/GM-SLĐTBXH ngày 15/01/2016 15/01/2016 Dự thảo "Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại giữa các Sở, ngành, quận - huyện với người cao tuổi Thành phố và giải quyết các đề xuất, kiến nghị người cao tuổi Thành phố" theo Kế hoạch số 26340/KH-SLĐTBXH ngày 07/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Du thao BC KQ DA 32 21/10/2015 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội ( Đề án 32) giai đoạn 2010 - 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Dự thảo - Hướng dẫn - Phòng Bảo trợ xã hội 26/04/2014 26/04/2014 Dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
DUTHAO-LAN2-2014-BTXH 26/11/2013 Dự thảo lần 2 - Kế hoạch triển khai khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
DuThaoLan3_CV20683_2014_BTXH 19/12/2014 Dự thảo lần 3 Quyết định của UBND TP về chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố kèm theo Công văn số 20683/SLĐTBXH-XH ngày 19/12/2014 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Dự Thảo - Ho tro khuyen khich hoa tang - Phòng BTXH - 28/08/2014 28/08/2014 góp ý nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội