Hướng dẫn Nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động qua mạng thông qua Trang thông tin điện tử cấp giấy phép lao động qua mạng của Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

12/10/2020 14:10:20
Hướng dẫn Nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động qua mạng thông qua Trang thông tin điện tử cấp giấy phép lao động qua mạng của Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trang thông tin điện tử cấp giấy phép lao động qua mạng của Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Bản in