Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình “tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm” trên địa bàn thành phố và lễ ra mắt câu lạc bộ “chúng tôi là phụ nữ” (câu lạc bộ “sen xanh”)

18/06/2020 09:48:36

Chủ trì Hội nghị Ông Huỳnh Thanh Khiết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng ban chỉ đạo Dự án Care tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự hội nghị còn có: Bà Lê Thị Hà – Phó Cục trưởng Cục PCTNXH – Giám đốc dự án Care; Ông Trần Ngọc Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội – Phó ban chỉ đạo Dự án Care tại thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Trưởng bộ phận Vận động và kết nối – Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam; Bà Nguyễn Ngọc Thủy - Trưởng bộ phận Bình đẳng giới – Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam – VP Care thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện mô hình thí điểm nêu trên cùng toàn thể chị em là thành viên Câu lạc bộ Chúng tôi là phụ nữ - “Sen xanh”

Hội nghị triển khai kế hoạch số 21728/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 31/12/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng thí điểm mô hình “tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm” trên địa bàn thành phố (từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015). Đồng thời thông qua Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức, hoạt động và Ban chủ nhiệm ra mắt, phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

                                                 CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Bản in