Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

08/03/2023 16:02:53

Ngày 08 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Hội nghị đã đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Sở và các đơn vị trực thuộc, phát động phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ đối với các tập thể cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, nhiều tập thể và cá nhân đạt được các danh hiệu thi đua cao quý và được các cấp khen thưởng đối với thành tích của các tập thể, cá nhân. Cụ thể

Danh hiệu cấp nhà nước:

Tặng Huân chương lao động Hạng 3 đối với Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với 3 cá nhân:

Tặng bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

Sau đây và một vài hình ảnh tại hội nghị

Bản in