Hội nghị tập huấn về chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

03/07/2020 11:03:35

Phát biểu khai mạc Hội nghị có Đồng Chí Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Cùng dự có lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở và cấp ủy các Chi – Đảng bộ cơ sở. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Pháp chế Sở đã trình bày, tập huấn, cung cấp thông tin, kiến thức về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI, tầm quan trọng của các chỉ số như PAPI, PCI, PAR Index … đối với công tác cải cách hành chính của Sở, của Thành phố… 

Bản in