Hội nghị tập huấn pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

06/10/2020 10:43:13
Hội nghị tập huấn pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Sáng ngày 06/10/2016, Tại hội trường Nhà khách người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo Công đoàn cơ sở, phụ trách nhân sự các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Pháp chế, Sở LĐTBXH và ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng An toàn lao động, Sở LĐTBXH trình bày những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 

Bản in