Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

03/01/2024 09:22:41

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trực tiếp trao đổi các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông qua chương trình gặp gỡ, đối thoại, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lắng nghe, trao đổi, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp.

Bản in