Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc

16/06/2020 17:03:17

Ngày 29/05/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.

Bản in