Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn quy trình chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội

17/06/2020 14:17:57

Ngày 16/12/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 27411/SLĐTBXH-XH v/v góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn quy trình chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bản in
Tin cùng chuyên mục