Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

19/06/2020 22:39:46

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Bản in