Danh sách nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ dịch vụ công

04/05/2023 16:47:23

Quyết định số 4447/QĐ-SLĐTBXH ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kiện toàn nhân sự làm việc  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản in
Tập tin đính kèm:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất