Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

28/09/2022 16:28:30

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đối với một số vị trí cán bộ chủ chốt tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các nhân sự nhận quyết định đợt này gồm có

1. Điều động bổ nhiệm Đồng chí Vũ Kiều Hưng – Phó Giám đốc TT BTXH Tân Hiệp giữ chức vụ Giám đốc TT BTXH Bình Đức;

Đồng chí Vũ Kiều Hưng nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức

2. Bổ nhiệm Đồng chí Hà Ngọc Minh Thi – Phó Giám đốc TT GDTX Gia Định giữ chức vụ iám đốc TT GDTX Gia Định;

3. Bổ nhiệm Đồng chí Dư Trọng Đường – Phó CVP BCĐ CT GNBV TP giữ chức vụ PVP BCĐ CT GNBV TP.HCM

4. Bổ nhiệm Đồng chí Ngô Anh Tuấn – TP QL giáo dục, TT BT TTT MC Thị Nghè giữ chức vụ Phó Giám đốc TT BT TTT MC Thị Nghè ;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết – CVP Viện KHAT, VSLĐ TP, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KHAT, VSLĐ TP

Tại buổi lễ, Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã có phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí mới được nhận quyết định

Bản in