Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

23/06/2022 15:35:18

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 30 tháng 05 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo các danh mục TTHC gồm: Danh mục TTHC mới ban hành (03 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh); Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung (21 TTHC cấp Trung ương, 15 TTHC cấp tỉnh); Danh mục TTHC được bãi bỏ (01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp tỉnh).

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/05/2022.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất