Công bố danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoạt động trên địa bàn thành phố

05/02/2024 15:24:40

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CPngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn thành phố và thuận tiện trong việc tra cứu các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh sách các doanh nghiệp ược Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo danh sách đính kèm

Bản in