Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động người nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16/03/2022 10:17:35

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động người nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 11/03/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động người nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, công bố kèm theo QĐ này danh mục 03 TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: 02 TTHC mới và 01 TTHC sửa đổi.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 11/03/2022.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất