Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13/09/2022 15:01:14

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 28/07/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 28/07/2022. 

Bản in
Tập tin đính kèm:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất