công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

22/04/2022 10:45:56

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 15/04/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: 10 TTHC mới và 14 TTHC bãi bỏ.

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm.

Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 15/04/2022.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất