Chương trình tập huấn về bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn về điều kiện lao động và quan hệ lao động

02/10/2023 11:21:45

Thực hiện Kế hoạch số 6694/KH-SLĐTBXH ngày 31/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn tập huấn về Bộ luật Lao động, các văn bản hướng dẫn về điều kiện lao động và quan hệ lao động ngày 20/9/2023 tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quận 3.

Phó Giám Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Huỳnh Lê Như Trang phát biểu khai mạc

Phó Giám Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  Huỳnh Lê Như Trang phát biểu khai mạc

Tại lớp tập huấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật kiến thức pháp luật lao động cho đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác nhân sự, chế độ, chính sách tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm tạo điều kiện để viên chức, người lao động cập nhật các thông tin về pháp luật lao động nhất là các nội dung mới sửa đổi, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, 80 đại biểu tham dự trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 404 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu ở các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua hình thức kết nối trực tuyến) đã được Báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung sau:

          - Về lao động, tiền lương, quan hệ lao động: hướng dẫn thực hiện các nội dung về hợp đồng lao động; tiền lương; nội quy lao động; bảo hiểm xã hội.

           - Về việc làm, an toàn lao động: hướng dẫn thực hiện liên quan đến việc làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm; quy định về an toàn - vệ sinh lao động.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Bản in