Chương trình tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết tranh chấp lao động

21/09/2023 17:39:27

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026” theo Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên lao động thành phố, cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động ngày 15/9/2023 tại Khách sạn Sen Việt, Quận 3.

Phó Giám Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  Huỳnh Lê Như Trang phát biểu khai mạc

Tại lớp tập huấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, triển khai tạo lập bảng mẫu thông kê, báo cáo trực tuyến tình hình giải quyết tranh chấp lao động tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; xây dựng chương trình tập huấn thiết kế giảng và hướng dẫn thực hành các kỹ năng tiếp nhận, hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động kết hợp đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm.

 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, 90hòa giải viên lao động thành phố và cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động đã được Báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyên gia của Dự án NIRF hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các chuyên đề sau:

          - Chuyên đề 1: Phổ biến Quy chế hoạt động của đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn Thành phố

          - Chuyên đề 2: Thực hiện báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp lao động trên Google Form.

- Chuyên đề 3: Các nội dung thực hành về tiếp nhận, xử lý bước đầu hồ sơ yêu cầu tranh chấp lao động.

  

Báo cáo viên trình bày Quy chế hoạt động của đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn Thành phố

Trong Chương trình tập huấn có buổi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong tiếp nhận, giải quyết các vụ việc giải quyết tranh chấp lao động.

 

Chuyên gia Dự án NIRF hỗ trợ hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

 Chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày về việc thực hiện báo cáo trên Google Form

Các đại biểu tham dự thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tập huấn

Bản in