[Cập nhật:24/7] Kết quả xét duyệt của UBND tp.HCM về hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

02/07/2020 17:34:53

Công văn của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất với tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xét duyệt cho người nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhấn vào liên kết dưới đây để tải các văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật danh sách ngày 24/07/2020 công văn 2796/UBND-VX

https://cutt.ly/ja7cB3H 

hoặc https://cutt.ly/FooyPql 

hoặc http://u.pc.cd/QgGitalK

tra cứu nhanh tại đây http://www.dolisa.work/tracuu/

Bản in