[Cập nhật:14/9] Kết quả xét duyệt của UBND tp.HCM về hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

21/09/2020 23:09:56
[Cập nhật:14/9] Kết quả xét duyệt của UBND tp.HCM về hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật danh sách ngày 14/09/2020 công văn từ số 3511/UBND-VX đến số 3517/UBND-VX

Tải danh sách mới nhất tại đây:

drive.google.com/file/d/1GVJ4Bp26Dd-DiN-8uJjMxe5liXX2oK6_/view

Lưu trữ kết quả các đợt:

https://cutt.ly/ja7cB3H 

hoặc https://cutt.ly/FooyPql 

hoặc http://u.pc.cd/QgGitalK

tra cứu nhanh tại đây 

http://www.dolisa.work/tracuu/

Biểu mẫu mới về hỗ trợ nhập cảnh

Tải biểu mẫu kèm theo Công văn số 21815/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại liên kết sau: 

drive.google.com/file/d/1KMWm_XN9q0dLk894Pk_YYgzqx8BPNBmp/view

Lưu ý: biểu mẫu áp dụng từ ngày 05 tháng 8 năm 2020, các văn bản đề nghị hỗ trợ nhập cảnh phải có nội dung cam kết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo công văn số 3949/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (xem nội dung yêu cầu về phòng chống dịch bên dưới). Các hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhập cảnh trước ngày 05 tháng 8 năm 2020 vui lòng bổ sung bản cam kết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo công văn số 3949/CV-BCĐ

Phương án cách ly

Các trường hợp được hỗ trợ nhập cảnh hoặc đang đề nghị hỗ trợ nhập cảnh đăng ký phương án cách ly tại các cơ sở lứu trú được Sở Du lịch phân bổ tại công văn số 1135/SDL-QLCSLTDL ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Tải công văn tại đây: https://drive.google.com/file/d/1cqapC6W6WRDPkPWsX6Z5e7B2-BYmolGk/view?usp=sharing

Hướng dẫn đăng ký cách ly

Công văn số 4465/SYT-NVY ngày 05 tháng 08 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn cách ly y tế có thu phí 

Tải công văn hướng dẫn tại đây:

 drive.google.com/file/d/14y9RsmtiSRGiPv34bWilP8JXnrMuETEH/view

Ngày 17/8/2020: Cập nhật danh sách khách sạn làm cơ sở cách ly

drive.google.com/file/d/1dEcu6qzdyJY3FkvBHOsvYInat0yATNVC/view

Yêu cầu đối với người nhập cảnh

Người nhập cảnh phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo công văn số 3949/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Tải công văn đính kèm tại đây

Công văn của Ban Chỉ đạo quốc gia:

 drive.google.com/file/d/1-02XJsagb7vTauXEQo2dq3TAHH4E96Wf/view

Công văn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

 drive.google.com/file/d/1dSvh23UUfQd2A0Prmw25uPq5qJcbACAH/view

Bản in