Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

05/10/2020 14:15:46
Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất