Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Elisa Fernandez Saenz, nhận nhiệm vụ mới tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

06/05/2023 17:00:34