Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG

13/01/2021 11:21:25

Thực hiện Công văn số 5259/LĐTBXH-ATLĐ ngày 31/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, đảm bảo sức khỏe, an toàn, vệ sinh lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh trong năm 2021 và dịp Tết nguyên đán trên địa bàn thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

2. Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 (Theo Phụ lục 1, Phụ lục 2) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 18 tháng 01 năm 2021 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Việc làm - An toàn lao động ) – Email: vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn ./

Văn bản đính kèm

Bản in