12
08/12/2015
Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
022020
Thông báo

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
6000/TB-SLĐTBXH-VL-ATLĐ 19/03/2018 Tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
6351/TB-SLĐTBXH 08/03/2019 Thông báo về chuyển trụ sở làm việc. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
34518/TB-SLĐTBXH 21/12/2018 Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
5838/TB-BTC 15/03/2018 Thời gian tổ chức Lễ khai mạc và lịch thi tay nghề thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
8323/TB-SLĐTBXH 14/04/2016 Kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Tấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại buổi họp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Thanh tra Sở. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
8321/TB-SLĐTBXH 14/04/2016 Kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Tấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại buổi họp ngày 11 tháng 04 năm 2016. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
8101/TB-SLĐTBXH 12/04/2016 Kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Tấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại buổi họp với Phòng Tổ chức Cán bộ. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
4273/TB-SLĐTBXH 02/03/2016 thông báo kết quả Hội thi “Tìm hiểu Pháp luật Lao động – Năm 2015”. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
543/TB-LĐTBXH 25/02/2013 Tình hình tai nạn lao động năm 2012 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
7874/TB-BTCKTTNTTP 08/04/2016 v/v kết quả kỳ thi tay nghề trẻ Thành phố năm 2016. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội