danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21915299
tin chính sách liên quan
Phải thẩm tra văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển công chức

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/03/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, Thông tư này quy định, sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật; thay vì  ra quyết định tuyển dụng ngay sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển như trước đây.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành thủ tục thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển như nêu trên, người đứng đầu cơ quan có quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng. Đối với trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015.

Thông tư số 03/2015/TT-BNV

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn