danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21915224
tin chính sách liên quan
Đơn vị sự nghiệp công được trích tối đa 3 tháng lương lập Quỹ khen thưởng

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo cơ chế thị trường, được tự quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; trừ dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước, vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Nhà nước, giá dịch vụ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo lộ trình do Nhà nước quy định. Cụ thể, từ nay đến năm 2016, giá dịch vụ sự nghiệp công chỉ bao gồm chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp, chưa bao gồm chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố định. Từ sau năm 2016 đến năm 2018, giá dịch vụ đã bao gồm thêm chi phí quản lý và đến năm 2020, giá dịch vụ được tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.
Về tài chính, Chính phủ cho phép các đơn vị sự nghiệp công được chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư dựa vào nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối các nguồn tài chính và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định.
Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và trích tối đa 03 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm vào Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi...


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2015.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn