danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21915199
tin chính sách liên quan
Tăng mức trích khen thưởng cán bộ Kiểm toán Nhà nước lên 5%

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 02/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên Nhà nước.

 Cụ thể, từ ngày 16/02/2015, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước sẽ được trích 5% số tiền đã phát hiện và kiến nghị (bao gồm: Các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; các khoản thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước hoặc đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau) để chi khuyến khích, thưởng cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước thay cho mức trích 2% như trước đây. Trong đó, mức chi thưởng không được vượt quá 0,8 lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp; số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Căn cứ để trích 5% kinh phí của Kiểm toán Nhà nước là số tiền đã thực nộp ngân sách Nhà nước từ năm 2011 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2015 và bãi bỏ Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011

Nghị định số 02/2015/NĐ-CP

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn