danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20426061
Thông cáo báo chí

Công bố 67 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố (12/10/2016 16:13)

Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 5287/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố.Giao ban quý II năm 2016 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (4/7/2016 14:38)

Ngày 01/07/2016, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.Giao ban quý I năm 2016 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (11/4/2016 15:57)

Ngày 08/04/2016, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Chủ trị Hội nghị có đ/c Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Phó Giám đốc Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, lãnh đạo 02 đoàn thể, các Trưởng phòng ban Sở, các Phòng Lao động TBXH 24 quận huyện, báo đài.Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố (30/3/2016 11:07)

Ngày 30/03/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 7091/SLĐTBXH-VP thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí để cập nhật thông tin về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Cập nhật thông tin về Người đứng đầu, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (1/10/2015 14:19)

Ngày 01/10/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 20539/SLĐTBXH-VP thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí để cập nhật thông tin về Người đứng đầu, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Giao ban 09 tháng đầu năm 2015 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM (1/10/2015 10:15)

Ngày 30/09/2015, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2015 Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trị Hội nghị có đ/c Trần Trung Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Phó Giám đốc Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, lãnh đạo 02 đoàn thể, các Trưởng phòng ban Sở, đơn vị thuộc Sở, các Phòng Lao động TBXH 24 quận huyện và các cơ quan, báo đài.Giao ban 06 tháng đầu năm 2015 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM (9/7/2015 10:06)

Ngày 07/07/2015, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2015 Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trị Hội nghị có đ/c Trần Trung Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Phó Giám đốc Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, lãnh đạo 02 đoàn thể, các Trưởng phòng ban Sở, các Phòng Lao động TBXH 24 quận huyện và các cơ quan, báo đài.Giao ban quý I công tác Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (7/4/2015 10:04)

Ngày 03/04/2015, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Chủ trị Hội nghị có đ/c Trần Trung Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Phó Giám đốc Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, lãnh đạo 02 đoàn thể, các Trưởng phòng ban Sở, các Phòng Lao động TBXH 24 quận huyện, báo đài.Hộị nghị tổng kết 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM (26/1/2015 16:37)

Ngày 22 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.Giao ban 9 tháng công tác Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014 (3/10/2014 10:59)

Ngày 01/10/2014, tại Hội trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban 09 tháng Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và triển khai công tác trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2014. Chủ trị Hội nghị có đ/c Trần Trung Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Phó Giám đốc Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, lãnh đạo 02 đoàn thể, các Trưởng phòng ban Sở, các Phòng Lao động TBXH 24 quận huyện.

Các tin khác:
Giao ban 6 tháng đầu năm 2014 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM (3/7/2014 11:18)
Giao ban quý I công tác Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014 (3/4/2014 11:15)
Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (26/9/2013 16:02)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn