danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18742021

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo số 5: về dụng cụ thí sinh mang theo khi dự thi

Ngày 22/03/2018, Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề thành phố - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đãban hành Thông báo số 6685/TB-BTC v/v Thông báo số 5: về dụng cụ thí sinh mang theo khi dự thi.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo số 4: Thời gian tổ chức Lễ khai mạc và lịch thi tay nghề thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
  Thông báo số 3 : Điều chỉnh đề thi Kỳ thi tay nghề thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, chuẩn bị tham gia Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X
Tin lao động
Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017

Ngày 05/02/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3173/SLĐTBXH-LĐ v/v hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
  Báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018
Tin đào tạo nghề
Ban hành Quy chế tổ chức thi tay nghề và huấn luyện đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 14/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 5607/QĐ-SLĐTBXH v/v Ban hành Quy chế tổ chức thi tay nghề và huấn luyện đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thành lập các Hội đồng thi Kỳ thi tay nghề cấp Thành phố năm 2018
  Triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017.
Tin bảo hộ lao động
Tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành Thông báo số 600/TB-SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN
  Triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017
thông tin tuyên truyền


Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn