danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
15468979

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo về thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan báo, đài hỗ trợ thông tin về địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động biết.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hỗ trợ tổ chức huấn luyện miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016)
Tin lao động
Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam

Ngày 18/05/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11905/KH-SLĐTBXH-VL về triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam .


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động
  Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016
Tin đào tạo nghề
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước năm 2016

Ngày 19/09/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 23427/SLĐTBXH-DN về thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước năm 2016. Cụ thể:


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
  Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 – 2020 trong các cơ sở dạy nghề
Tin bảo hộ lao động
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016

Ngày 24/08/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 21334/KH-SLĐTBXH về hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn