danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
15682941

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo về kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2016

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin về kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động biết và tham dự kỳ thi. Chi tiết xem Thông báo đính kèm.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo về việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm 04 ngành công nghiệp trọng yếu năm 2016
  Mời tham dự tập huấn pháp luật (miễn phí) cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đợt ngày 21/10 và ngày 27/10/2016
Tin lao động
Rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016

Ngày 19/10/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 26105/SLĐTBXH-LĐ về rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam
  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động
Tin đào tạo nghề
Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 10/10/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 25311/SLĐTBXH-DN v/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước năm 2016
Tin bảo hộ lao động
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016

Ngày 24/08/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 21334/KH-SLĐTBXH về hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn