danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
22690479

Tin nổi bật
Tin thông báo
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 21/05/2020, Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tin giáo dục nghề nghiệp
Triển khai Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngày 25/05/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 12901/SLĐTBXh-GDNN v/v triển khai Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020
  Thông báo Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019
Tin lao động
[Cập nhật:06/8] Kết quả xét duyệt của UBND tp.HCM về hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Công văn của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
  Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc
Tin bảo hộ lao động
Báo cáo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 09/06/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 14101/TB-SLĐTBXH v/v báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2020.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Tình hình tai nạn lao động năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
tuyên truyền


Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 31 Đường 13, Kp 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn