danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
15311069

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016)

Ngày 09/08/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 95/TB-UBND về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016).


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo tổ chức cho người lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11
  Thông báo thay đổi trụ sở làm việc của Thanh tra Sở
Tin lao động
Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam

Ngày 18/05/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11905/KH-SLĐTBXH-VL về triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam .


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động
  Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016
Tin đào tạo nghề
Rà soát tình hình đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/08/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 21909/SLĐTBXH-DN v/v rà soát tình hình đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp
  Đăng ký chính thức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016
Tin bảo hộ lao động
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/02/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3504/SLĐTBXH-ATLĐ về hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015
  Khen thưởng công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2015
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn