danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
13305992

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Ngày 16/10/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 21820/SLĐTBXH-TC về tuyển dụng công chức hành chính năm 2015. Xem chi tiết ở tập tin đính kèm.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
  THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TUYỀN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Tin lao động
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Giám sát chế độ lương, thưởng tại các Tổng công ty Nhà nước
  Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015
Tin đào tạo nghề
Rà soát, kiểm tra, đánh giá, sắp xếp các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố

Ngày 16/11/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã ban hành Công văn số 24458/SLĐTBXH-DN đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cơ sở dạy nghề tiến hành “Rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố theo các tiêu chí: kết quả tuyển sinh, kết quả đào tạo, hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề”.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 phê duyệt Đề án “Ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”
  Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước năm 2015
Tin bảo hộ lao động
Thực hiện Báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2015

Ngày 17/11/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 24549/SLĐTBXH-ATLĐ đề nghị các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sử dụng lao động rà soát tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn – vệ sinh lao động của đơn vị trong năm 2015.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Kế hoạch công tác của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Quý 4-2015 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2016
  Kiện toàn nhân sự, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn