danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
12495377

tin nổi bật
tin lao động
Giám sát chế độ lương, thưởng tại các Tổng công ty Nhà nước

Ngày 30/03/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015
  Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tin đào tạo nghề
Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong các cơ sở dạy nghề

Ngày 01/07/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 12910/SLĐTBXH-DN đề nghị các đơn vị dạy nghề triển khai một số nội dung để tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong các cơ sở dạy nghề. Cụ thể:


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường nghề và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên năm 2015
  Tổng hợp danh mục nghề đào tạo và mức học phí cho lao động nông thôn
tin bảo hộ lao động
Bị tai nạn lao động giảm từ 5% sức khỏe, được bồi thường từ 1,5 tháng lương

Người lao động bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% được bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương; trường hợp suy giảm từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mức bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương là nội dung quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện.
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

Hình ảnh hoạt động
Thư viện video
Video 04

The player will show in this paragraph

logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn