danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18742016
giới thiệu chung

 

A. Giới thiệu chung về Ngành Lao động Thương binh Xã hội thành phố:

    Sau ngày 30/04/1975 ( Ngày Miền Nam Hoàn Toàn Giải Phóng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập từ hai Sở Lao động và Sở Thương binh Xã hội.

   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về các lĩnh vực chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, chính sách có công, chính sách xã hội, thanh tra chính sách, thanh tra lao động trên địa bàn thành phố.

   Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 39 đơn vị trực thuộc.

B. Giới thiệu về Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở:

   Cơ quan Sở có 14 phòng ban chuyên môn và 225 cán bộ công nhân viên thực hiện công tác đảm bảo hoạt động của Ngành.  

Các phòng ban chuyên môn:

   1.  Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   2.  Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công

   3.  Phòng Dạy nghề

   4.  Phòng Chính sách có công

   5.  Phòng Bảo trợ Xã hội

   6.  Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

   7.  Phòng Bình đẳng giới

   8.  Phòng Y tế

   9.  Phòng Kế hoạch tài chính

  10. Phòng Tổ chức cán bộ

  11. Phòng Pháp chế

  12. Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  13. Phòng Việc làm.

  14. Phòng An toàn Lao động.

Các đơn vị trực thuộc:

  1.  Ban Quản lý Dự án .

  2.  Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo Bền vững thành phố

  3.  Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

  4.  Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật

  5.  Trung tâm Hỗ trợ xã hội

  6.  Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định

  7.  Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố

  8.  Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình

  9.  Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

  10. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân

  11. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

  12. Làng Thiếu niên Thủ Đức

  13. Làng SOS Gò Vấp

  14. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

  15. Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner

  16. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc

  17. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người già Chánh Phú Hòa

  18. Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

  19. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp

  20. Trung tâm Công tác xã hội trẻ em

  21. Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức

  22. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức

  23. Cơ sở xã hội Bình Triệu

  24. Cơ sở xã hội Thanh Thiếu niên 2

  25. Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

  26. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phước Bình

  27. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa

  28. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá

  29. Trung tâm Tư vấn Cai nghiện ma túy

  30. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức

  31. Trung tâm Giáo dục lao động bảo trợ xã hội Phú Văn

  32. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố

  33. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

  34. Trung tâm Kiểm định& Huấn luyện kỹ thuật ATLĐ

  35. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

  36. Trường Cao đẳng nghề thành phố

  37. Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố

  38. Ban Quản trang thành phố 

  39. Nhà Tang lễ thành phố.

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn