danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
22008249
dịch vụ công trực tuyến cấp 2
Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động

Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 159 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận có ngày hẹn kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định việc hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.

- Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Văn bản chứng minh thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

+ Bản sao chứng từ thanh toán chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của tổ chức đề nghị.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận và quyết định hỗ trợ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan giải quyết hỗ trợ kinh phí: Bảo hiểm xã hội Thành phố.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định mức hỗ trợ và Bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

- Hoặc thông báo từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng được hỗ trợ:Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động;Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;Người làm công tác y tế; An toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh;Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu của thủ tục hành chính:

- Luật an toàn, vệ sinh lao động(Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc(Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 74 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn