danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18554091
Cơ cấu tổ chức

                              Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám đốc Lê Minh Tấn

Điện thoại:  028.38297446

Email:          lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Huỳnh Thanh Khiết

Điện thoại:  028.38298964

Email:          htkhiet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Trần Ngọc Sơn

Điện thoại:  028.38206647

Email:          tnson.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm 

Điện thoại:  028. 38225004

Email:          nvlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

                                             Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Sở

1/ Văn phòng Sở                                               vps.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Chánh Văn phòng:    Bà Huỳnh Lê Như Trang                   Điện thoại:  028.38203292

   Email:   hlntrang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:   Nguyễn Văn Ngoan                    Điện thoại: 028. 38206200

   Email:   nvngoan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Huỳnh Xuân Quyền              Điện thoại: 028.38208508 

   Email:  hxquyen.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Nguyễn Tường Duy              Điện thoại: 028. 38225645 

   Email:  ntduy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ                      tccb.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Y tế                                           yte.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Pháp chế                                 phapche.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

2/ Phòng Kế hoạch Tài chính                          khtc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Minh Hổ                           Điện thoại:  028.38204506

   Email:  hmho.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi               Điện thoại:  028.38292620

   Email:  ttqchi.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Đông Thủy            Điện thoại:  028.38292523

   Email: htdthuy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Bích Ngọc               Điện thoại: 028.38202585 

   Email: ttbngoc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

3/ Phòng Giáo dục nghề nghiệp                                   gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Đặng Minh Sự                               Điện thoại:  028.38202964

   Email: dangmsu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Phước Nguyện                 Điện thoại:  028.38204940

   Email: vpnguyen.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Phạm Văn Công                     Điện thoại:  028.38204940

   Email:  pvcong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Đỗ Thanh Vân                      Điện thoại: 028.38204940

   Email:  dtvan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Vũ Đình Thắng                      Điện thoại: 028.204940

   Email:  vdthang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

4/ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội            ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Tất Năm                                 Điện thoại:  028.38202934

  Email:  ntnam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Bảo Cường                    Điện thoại:  028.38295900

  Email:  nbcuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

5/ Phòng Người có công                                                ncc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:                                                             Điện thoại:  028.38294033

   Email: 

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Võ Thị Nguyệt                         Điện thoại:  028.38292453

   Email: vtnguyet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Khắc Hiếu                    Điện thoại:  028.38294033

   Email:  hkhieu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trung Nhân               Điện thoại:  028.38292453

   Email:  ntnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

6/ Phòng Bảo trợ xã hội                                   btxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thành Phụng                             Điện thoại:  028.38292491

   Email:  ntphung.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Phạm Thị Bạch Hường                    Điện thoại:  028.38231757

   Email:  ptbhuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Minh Hoàng                            Điện thoại:  028.38204202

   Email:  vmhoang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

7/ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới          bvcstebdg.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Kim Thanh                                 Điện thoại:  028.38207865

   Email:  ttkthanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Chung Hùng Bang                           Điện thoại:  028.38225842

   Email:   chbang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Tính                             Điện thoại:  028.38225842

   Email:   nvtinh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

8/  Phòng Việc làm - An toàn Lao động                   vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Quốc Việt                            Điện thoại:  028.38208696

   Email:   nqviet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Mai Hoài Nhân                            Điện thoại:  028.38292472

   Email:   mhnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích                        Điện thoại:  028.38292472

   Email:   htnbich.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh                       Điện thoại:  028.38222409

    Email:  ntnanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

9/ Thanh tra Sở                    thanhtra.sldtbxh@tphcm.gov.vn

(Trụ sở làm việc ở 664 và 668 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

   +  Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Thành Lâm                         Điện thoại:  028.38292253

   Email:  ntlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn;

   +  Phó Chánh Thanh tra:  Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục                 Điện thoại: 

   Email: nvhthuc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn