danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
22981708
Cơ cấu tổ chức

                            

Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám đốc Lê Minh Tấn

Email:          lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Huỳnh Thanh Khiết

Email:          htkhiet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Trần Ngọc Sơn

Email:          tnson.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm 

Email:          nvlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1/ Văn phòng Sở                                               38.291302; 38.200094; 38.225645

   Email: vps.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Chánh Văn phòng:    Bà Huỳnh Lê Như Trang                  Số nội bộ:  102

   Email:   hlntrang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Bà Vũ Phương Loan                   Số nội bộ:  105

   Email:   vploan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Đặng Huỳnh Quốc Tuấn      Số nội bộ:  104 

   Email:  dhqtuan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   Bộ phận Tổ chức cán bộ                                                     Số nội bộ:  105

   Email: tccb.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   Bộ phận Y tế                                                                         Số nội bộ:  108

   Email: yte.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   Bộ phận Pháp chế                                                                Số nội bộ:  105

   Email: phapche.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   Bộ phận Tiếp công dân                                                       Số nội bộ:  103

   Bộ phận Tổng hợp                                                               Số nội bộ:  104

   Bộ phận Thi đua – Khen thưởng                                        Số nội bộ:  106

   Bộ phận Văn thư                                                                  Số nội bộ:  107

   Bộ phận Kế toán                                                                   Số nội bộ:  109

   Bộ phận Quản trị - Bảo vệ                                                    Số nội bộ:  110

   Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ  Số nội bộ:  111  

   Email:  pthoa.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

2/ Phòng Kế hoạch Tài chính                             38.204506    Số nội bộ:  261, 262

   Email:  khtc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Lê Minh Tân                                      Số nội bộ:  261

   Email:  lminhtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Bích Ngọc                       Số nội bộ:  262 

   Email: ttbngoc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Giang Long                        Số nội bộ:  262

   Email:  htglong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

3/ Phòng Giáo dục nghề nghiệp                       38.202964    Số nội bộ:  221, 222, 223

  Email:  gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Đặng Minh Sự                                  Số nội bộ:  221

   Email: dangmsu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Chí Thành                    Số nội bộ:  222

   Email:  ncthanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

4/ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội      38.295900   Số nội bộ:  241, 242, 243

  Email:  ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Bảo Cường                           Số nội bộ:  241

  Email:  nbcuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích                    Số nội bộ:  242

  Email:  htnbich.sldtbxh@tphcm.gov.vn

+  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Hồng Hà                       Số nội bộ:  243

  Email:  nhha.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

5/ Phòng Người có công                                           38.294033    Số nội bộ:  271, 272, 273

  Email:  ncc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng: Bà Trần Thị Anh Đào                              Số nội bộ:  271

   Email:  ttadao.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Võ Thị Nguyệt                            Số nội bộ:  272

   Email: vtnguyet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Khắc Hiếu                    Số nội bộ:  272

   Email:  hkhieu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trung Nhân                Số nội bộ:  273

   Email:  ntnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

6/ Phòng Bảo trợ xã hội                                       38.292491      Số nội bộ:  251, 252

  Email:  btxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thành Phụng                         Số nội bộ:  251

   Email:  ntphung.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Lê Bá Hoàng                            Số nội bộ:  252

   Email:  lbhoang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Minh Hoàng                        Số nội bộ:  252

   Email:  vmhoang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

7/ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới     38.225842   Số nội bộ:  231, 232   

  Email:  bvcstebdg.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Kim Thanh                            Số nội bộ:  231

   Email:  ttkthanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Chung Hùng Bang                     Số nội bộ:  232

   Email:   chbang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Tính                       Số nội bộ:  232

   Email:   nvtinh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

8/  Phòng Việc làm - An toàn Lao động                  38.222409       Số nội bộ:  211, 212, 213

  Email:  vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Bà Trần Lê Thanh Trúc                              Số nội bộ:  211

   Email:   tlttruc.sldtbxh@tphcm.gov.vn.

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh               Số nội bộ:  212

   Email:   ntnanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Phạm Văn Cẩn                           Số nội bộ:  213

    Email:  pvcan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Đoàn Văn Khoa                          Số nội bộ:  213

    Email:  dvkhoa.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

9/ Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội                  

  Email: thanhtra.sldtbxh@tphcm.gov.vn

(Trụ sở làm việc ở 664 và 668 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

   +  Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Thành Lâm                         Điện thoại:  028.38292253

   Email:  ntlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn;

   +  Phó Chánh Thanh tra:  Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục                 Điện thoại: 

   Email: nvhthuc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Chánh Thanh tra:  Ông Võ Đức Lâm                                 Điện thoại: 

   Email: vdlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn