danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21875715
Cơ cấu tổ chức

                              Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám đốc Lê Minh Tấn

Điện thoại:  028.38297446

Email:          lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Huỳnh Thanh Khiết

Điện thoại:  028.38298964

Email:          htkhiet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Trần Ngọc Sơn

Điện thoại:  028.38206647

Email:          tnson.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm 

Điện thoại:  028. 38225004

Email:          nvlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Xem chi tết tại văn bản phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc đính kèm.

Quyết định số 31557/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2017

 

                                             Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Sở

1/ Văn phòng Sở                                               vps.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Chánh Văn phòng:    Bà Huỳnh Lê Như Trang                   Điện thoại:  028.38203292

   Email:   hlntrang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:   Nguyễn Văn Ngoan                    Điện thoại: 028. 38206200

   Email:   nvngoan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Nguyễn Tường Duy              Điện thoại: 028. 38225645 

   Email:  ntduy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ                      tccb.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Y tế                                           yte.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Pháp chế                                 phapche.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

2/ Phòng Kế hoạch Tài chính                          khtc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Minh Hổ                           Điện thoại:  028.38204506

   Email:  hmho.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi               Điện thoại:  028.38292620

   Email:  ttqchi.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Đông Thủy            Điện thoại:  028.38292523

   Email: htdthuy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Bích Ngọc               Điện thoại: 028.38202585 

   Email: ttbngoc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

3/ Phòng Giáo dục nghề nghiệp                                   gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Đặng Minh Sự                               Điện thoại:  028.38202964

   Email: dangmsu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Vũ Đình Thắng                      Điện thoại: 028.204940

   Email:  vdthang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

4/ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội            ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Tất Năm                                 Điện thoại:  028.38202934

  Email:  ntnam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Bảo Cường                    Điện thoại:  028.38295900

  Email:  nbcuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

5/ Phòng Người có công                                                ncc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:                                                             Điện thoại:  028.38294033

   Email: 

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Võ Thị Nguyệt                         Điện thoại:  028.38292453

   Email: vtnguyet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Khắc Hiếu                    Điện thoại:  028.38294033

   Email:  hkhieu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trung Nhân               Điện thoại:  028.38292453

   Email:  ntnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

6/ Phòng Bảo trợ xã hội                                   btxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thành Phụng                             Điện thoại:  028.38292491

   Email:  ntphung.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Phạm Thị Bạch Hường                    Điện thoại:  028.38231757

   Email:  ptbhuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Minh Hoàng                            Điện thoại:  028.38204202

   Email:  vmhoang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

7/ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới          bvcstebdg.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Kim Thanh                                 Điện thoại:  028.38207865

   Email:  ttkthanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Chung Hùng Bang                           Điện thoại:  028.38225842

   Email:   chbang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Tính                             Điện thoại:  028.38225842

   Email:   nvtinh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

8/  Phòng Việc làm - An toàn Lao động                   vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Quốc Việt                            Điện thoại:  028.38208696

   Email:   nqviet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Mai Hoài Nhân                            Điện thoại:  028.38292472

   Email:   mhnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích                        Điện thoại:  028.38292472

   Email:   htnbich.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh                       Điện thoại:  028.38222409

    Email:  ntnanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

9/ Thanh tra Sở                    thanhtra.sldtbxh@tphcm.gov.vn

(Trụ sở làm việc ở 664 và 668 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

   +  Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Thành Lâm                         Điện thoại:  028.38292253

   Email:  ntlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn;

   +  Phó Chánh Thanh tra:  Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục                 Điện thoại: 

   Email: nvhthuc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Chánh Thanh tra:  Ông Võ Đức Lâm                                 Điện thoại: 

   Email: vdlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

                               Các đơn vị trực thuộc Sở

1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

2. Ban Quản trang thành phố

3. Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu

4. Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2

5. Làng thiếu niên Thủ Đức

6. Nhà Tang lễ thành phố

7. Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật

8. Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

9. Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

10. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức

11. Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa

12. Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp

13. Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá

14. Trung tâm công tác xã hội trẻ em

15. Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh

16. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố

17. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

18. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

19. Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần

20. Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định

21. Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố

22. Cơ sở cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn

23. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức

24. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa

25. Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

26. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

27. Trung tâm Giáo dục và Phát triển Kinh tế mới DakRu

28. Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố

29. Viện khoa học An toàn, Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh

30. Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc

31. Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp

32. Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

33. Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình

34. Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức

35. Trường Cao đẳng Nghề thành phố

36. Trường Nghiệp vụ nhà hàng thành phố

37. Trung tâm Giảm nghèo đa chiều thành phố

38. Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố

39. SOS Làng trẻ em thành phố

40. Trường Hermann Gmeiner

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn