danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18554180
tin lao động, việc làm

Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017 (6/2/2018 13:55)

Ngày 05/02/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3173/SLĐTBXH-LĐ v/v hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017.Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (13/12/2017 08:08)

Ngày 12/12/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 32054/SLĐTBXH-LĐ v/v thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 (29/11/2017 08:54)

Ngày 28/11/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30768/SLĐTBXH-LĐ v/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018.Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử (5/9/2017 08:21)

Từ ngày 02/10/2017, việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử sẽ được áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15/08/2017.Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH (7/7/2017 09:06)

Ngày 30/06/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ.Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (5/5/2017 14:56)

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:Thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017 (10/4/2017 14:58)

Ngày 04/04/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 7541/SLĐTBXH-LĐ về thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017.Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016 (7/2/2017 13:13)

Ngày 06/02/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ v/v Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016.Ngày 01/01/2017: Thực hiện phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (16/12/2016 10:08)

Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.12/12/2016: Thông tư hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực (8/12/2016 15:41)

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các tin khác:
Thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (28/11/2016 15:15)
Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 (28/11/2016 15:08)
Rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016 (20/10/2016 10:19)
Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam (19/5/2016 16:33)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động (8/3/2016 14:18)
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016 (1/3/2016 13:43)
Chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động (10/2/2016 10:24)
Công bố Danh sách Hòa giải viên lao động thành phố Hồ Chí Minh (4/1/2016 16:06)
Báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016 (9/12/2015 11:31)
Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (27/11/2015 11:29)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn