danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
22981749
Tra cứu văn bản

Hiển thị 15 kết quả.
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 29939/QĐ-SLĐTBXH Quyết định 20/11/2017 về việc thành lập Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2 18/CT-TTg Chỉ thị 16/05/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
3 56/2017/NĐ-CP Nghị định 09/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
4 1269/QĐ-UBND Quyết định 22/03/2017 Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
5 3731/QĐ-UBND Quyết định 20/07/2016 Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
6 3682/QĐ-UBND Quyết định 19/07/2016 Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
7 3615/QĐ-UBND Quyết định 14/07/2016 Quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
8 1023/QĐ-TTg Quyết định 07/06/2016 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.
9 102/2016/QH13 Luật 05/04/2016 Luật Trẻ em
10 721/QC-BTP-BLĐTBXH Quy chế 14/03/2016 phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội
11 953/QĐ-UBND Quyết định 07/03/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc.
12 55/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/12/2015 Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.
13 16336 /HD-SLĐTBXH Hướng dẫn 08/08/2015 Cách đánh giá các tiêu chí về Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
14 15670 /HDLT/SLĐTBXH-SYT- BHXHTP Hướng dẫn 31/07/2015 việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim, can thiệp tim mạch cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Thành phố.
15 9498/HDLS-SLĐTBXH–SYT Hướng dẫn 25/05/2015 về Chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố
Hiển thị 15 kết quả.
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn