danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18554165
tin đào tạo nghề

Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2017 (23/6/2017 15:38)

Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3875 /KH-UBND v/v Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2017.Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tuyển sinh, Hướng nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Chủ đề "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai" (26/4/2017 13:50)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tuyển sinh, Hướng nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Chủ đề "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai". Xem cụ thể bên dưới.Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Tp.Hồ Chí Minh (5/4/2017 16:31)

Ngày 03/04/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 7421/SLĐTBXH-DN về thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Tp.Hồ Chí MinhTriển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (3/3/2017 09:54)

Ngày 03/03/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4326/SLĐTBXH-DN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (10/1/2017 15:34)

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.Triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (28/12/2016 16:30)

Ngày 28/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 32132/SLĐTBXH-DN về triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.Báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố (16/12/2016 15:37)

Ngày 16/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 31125/SLĐTBXH-DN v/v báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.Lồng ghép giáo dục SKSS/SKTD/HIV vào Chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (12/12/2016 08:54)

Ngày 09/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30425/SLĐTBXH-DN v/v lồng ghép giáo dục Sức khỏe sinh sản / Sức khỏe tình dục / HIV (SKSS/SKTD/HIV) vào Chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Triển khai thực hiện Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ (17/11/2016 15:50)

Ngày 17/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 28793/SLĐTBXH-DN về Triển khai thực hiện Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ.Hướng dẫn liên Sở về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021 (15/11/2016 11:09)

Ngày 09/11/2016, Liên Sở Giáo dục Đào tạo - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên Sở số 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021.

Các tin khác:
Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học (4/11/2016 15:29)
Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (11/10/2016 08:23)
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (27/9/2016 14:15)
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước năm 2016 (19/9/2016 12:44)
Triển khai Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (15/9/2016 16:40)
Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 – 2020 trong các cơ sở dạy nghề (7/9/2016 14:16)
Rà soát tình hình đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (31/8/2016 11:06)
Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp (31/8/2016 11:03)
Đăng ký chính thức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016 (18/8/2016 09:12)
Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC (16/8/2016 15:27)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn