Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
19734007
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 528/QĐ-BHXH Quyết định 14/04/2015 Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
2 28/2015/NĐ-CP Nghị định 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
3 05/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
4 03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/01/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
5 09/2015/NĐ-CP Nghị định 22/01/2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
6 77/2014/QĐ-TTg Quyết định 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
7 58/2014/QH13 Luật 20/11/2014 Luật Bảo hiểm Xã hội
8 153/2013/NĐ-CP Nghị định 08/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...
9 24/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 17/10/2013 hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về...
10 3680/BHXH-CSXH Công văn 18/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
11 52/2013/QĐ-TTg Quyết định 30/08/2013 quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
12 13/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 21/08/2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
13 115/2013/TT-BTC Thông tư 20/08/2013 hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.
14 30/2013/QĐ-UBND Quyết định 17/08/2013 điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.
15 03/2013/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-cp ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
16 04/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... bao hiểm thất nghiệp.
17 01/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
18 23/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 18/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ ....
19 3700/LĐTBXH-BHXH Công văn 10/10/2012 Chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995
20 5063/QĐ-UBND Quyết định 02/10/2012 ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn