danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
22981869
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 528/QĐ-BHXH Quyết định 14/04/2015 Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
2 28/2015/NĐ-CP Nghị định 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
3 05/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
4 03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/01/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
5 09/2015/NĐ-CP Nghị định 22/01/2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
6 77/2014/QĐ-TTg Quyết định 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
7 58/2014/QH13 Luật 20/11/2014 Luật Bảo hiểm Xã hội
8 153/2013/NĐ-CP Nghị định 08/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...
9 24/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 17/10/2013 hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về...
10 3680/BHXH-CSXH Công văn 18/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
11 52/2013/QĐ-TTg Quyết định 30/08/2013 quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
12 13/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 21/08/2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
13 115/2013/TT-BTC Thông tư 20/08/2013 hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.
14 30/2013/QĐ-UBND Quyết định 17/08/2013 điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.
15 03/2013/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-cp ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
16 04/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... bao hiểm thất nghiệp.
17 01/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
18 23/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 18/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ ....
19 3700/LĐTBXH-BHXH Công văn 10/10/2012 Chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995
20 5063/QĐ-UBND Quyết định 02/10/2012 ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn